Misyon/Vizyon


MİSYONUMUZ

Toplumun ihtiyacı olan nitelikli insan gücünü yetiştirmek ve geliştirmek.

VİZYONUMUZ

Mesleki eğitim alanında; çağdaş eğitim araç ve gereçleri, doğal çevre, sosyal çevre, toplumla bütünleşmiş yapı, interaktif eğitim gelişimiyle, ulusal ve uluslararası boyutlarda yer alan örnek bir eğitim kurumu olmaktır.