Seminerler


                                                                                               EĞİTİM VE SEMİNERLER

2018 YILI EĞİTİM VE SEMİNERLER
2017 YILI EĞİTİM VE SEMİNERLER
KONU TARİH SAAT EĞİTİMİ VEREN
Ulusal ve Uluslararası Projeler Destek Programları 20.12.2017 10:30-12:30
Uzman Özge SAYGIN
Uzman Hamza ÇINAR
Uzman Muratcan KARAGÖZ
İnsan Bilgisayar Etkileşiminde Güncel Eğilimler 19.12.2017 15:00-17:00 İktisadi İdari Programlar Bölüm Başkanlığı
11. Üniversite Sanayi İşbirliği Konferenası 15.12.2017  10:00-18:00 Elektronik Haberleşme Topluluğu
Bilişim Hukuku 29.11.2017  15:00-17:00 İktisadi İdari Programlar Bölüm Başkanlığı
Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi 17.04.2017-20.07.2017   15:00-17:00 İŞKUR-KOSGEB-İMYO
2016 YILI EĞİTİM VE SEMİNERLER
Yüksek Lisans  Program Teklifi 09.02.2016 11:00 İktisadi İdari Programlar Bölüm Başkanlığı
Yüksek Lisans Program Teklifi 11.02.2016 16:00 İktisadi İdari Programlar Bölüm Başkanlığı
2015 YILI EĞİTİM VE SEMİNERLER
TÜBİTAK Projesi Başvurusu 12.02.2015 10:00 Doç.Dr.Özlem ÇAKIR
Türkiye’de Siyaset ve Kadın 18.03.2015 12:00 Prof.Dr.Bahar ÜSTE
Y Kuşağını Anlamak 25.03.2015 16:00 Doç.Dr.Engin Deniz ERİŞ
Öğretim Elemanı Performansı Değerlendirmesi ve Yeni Akademik Teşvik Yönetmeliği 04.03.2015 16:00 Öğr.Gör.Dilek ESEN
Liman İşletmelerinde Maliyetleme Uygulamaları 22.04.2015 16:00 Dr.Şebnem YAŞAR
Gri Yöneticiler 04.11.2015 12:00 Dr.Şebnem YAŞAR
İşletmelerde Finansal Sıkıntı Sonucu İflas Erteleme ve Bilirkişilik İncelemesi 26.11.2015 16:00 Doç.Dr.Funda KARAKOYUN
2014 YILI EĞİTİM VE SEMİNERLER
Makale Yazma Tekniği 21.04.2014 11:30 Prof.Dr.Muazzez BABACAN
Uluslararası Akademik ziyaret ve ‘’2002-2012 Dönemi Türkiye’nin Tarımsal Gıda Sisteminin Neoliberal Yeniden Yapılanması’’ 18.09.2014 15.30 Yrd.Doç.Dr.Esin CANDAN
Yeni Bölgeselleşme Paradigması ve Sanayisizleşme: İzmir Örneği 13.10.2014 15:30 Dr.Elif YÜCEBAŞ
2013 YILI EĞİTİM VE SEMİNERLER
‘’Uygulamalı SPSS ‘’Giriş 04.01.2013 10:00 Yrd.Doç.Dr.Nevzat DEVEBAKAN
‘’Uygulamalı SPSS ‘’Giriş 11.01.2013 10:00 Yrd.Doç.Dr.Zeki Atıl BULUT
Faktör Analizi ve Parametrik Olmayan Testler 28.01.2013 12:00 Doç.Dr.Hülya KURGUN
Bilim-Bilimsel Araştırma 22.03.2013 10:00 Prof.Dr.İzge GÜNAL
İş Tatmini Anketi üzerine Beyin Fırtınası 29.03.2013 10:00 Yrd.Doç.Dr.Sultan KAVİLİ ARAP
Erasmus Öğretim Elemanı Hareketliliği 11.12.2013 13:00 Dr.Onur DOĞAN
Tübitak Ulusal ve Uluslararası Akademik Proje Desteklerine Yönelik Eğitim 18.12.2013 12.30 Yrd.Doç.Dr.Zeki Atıl BULUT

Dr.Onur DOĞAN

2012 YILI EĞİTİM VE SEMİNERLER
YÖK Yasa Taslağı 09.11.2012 10:30 Yrd.Doç.Dr.Sultan KAVİLİ ARAP
Nitel Araştırma Yöntemleri 21.12.2012 10:30 Dr.Füsun ÇIMRIN
‘’Uygulamalı SPSS ‘’Giriş 28.12.2012 10:00 Yrd.Doç.Dr.Nevzat DEVEBAKAN