Projeler


PROJELER

(2013-2019)

Başak GÜRSOY – (1/2013-9/2013)  : Kuyumculukta Eğitim Emek Gelecek.

Sevinç ÖZEL FÜZÜN – Baki BUZLU (2016-Devam Ediyor) Doğal Taş İşletmelerinde Kullanılan Blok Kesicilerde (S/T) Sürdürülebilir Üretim İçin Kesilebilirlik Analizleri ve Testere Aşınmasının Belirlenmesinde Yeni Bir Yöntemin Uygulanabilirliği, DEU BAP Projesi

 

Suat UÇAR (2015-2017) Atık Biyokütle ile Atık Petrol Ürünü Karışımlarının Isıl Parçalama İşlemi ile Yakıt ve Kimyasal Hammaddeye Dönüştürülmesi, DEU BAP Projesi (Koordinatör)

 

Gönül İPEK ALKAN – Engin Deniz ERİŞ – Zeki Atıl BULUT – Feyza TEKİNBAŞ (2014-2017) Dokuz Eylül Girişimcilik Akademisi Girişimcilik Sertifika Programı – DEGA, TÜBİTAK Projesi

 

Özer KESTANE (2014-2017) Yüksek Yansıtıcılığa Sahip Hafif Bir Bütünleşik Parabolik Güneş Enerjisi Toplayici Sisteminin Geliştirilmesi, TÜBİTAK Projesi

 

Murat HATİPOĞLU (2015-2016) Çubuk’a özgü agat taşının işlenmesi ve takı üretimine yönelik bir atölye kurmak, mesleki eğitimler vermek ve agat taşının ticarileştirilmesi için gereken tanıtım ve satış altyapısını hayata geçirmek, Ankara Kalkınma Ajansı Projesi

 

Rabia Bahar ÜSTE (2015-2016) 21. Yüzyıl Türkiye’sinde Kadınlar ve Siyasetin Paradoksları-Çözümler ve Öneriler, DEU BAP Projesi

 

Mehmet Baran TUFAN (2014-2016) Maden Sahalarının Planlanması ve Üretim Stratejilerinin Geliştirilmesinde 3 Boyutlu Madencilik Yazılımı Kullanımı, DEU BAP Projesi

 

Füsun KÖKALAN ÇIMRIN (2012-2015) Türkiye’de Değişen Sosyal Devlet ve Sosyal Güvenlik Sistemi/Bireysel Emeklilik Sistemi Örneği, DEU BAP Projesi

 

Serpil KESTANE-Özer KESTANE (2014-2015) İBB-Süreç İyileştirme ve Yönetim Organizasyon Projesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi Projesi

 

Murat GÜNEY (2015) İBEP ( İESOB Bilgi Entegrasyon Projesi ), İZKA Projesi

 

Mehmet Baran TUFAN (2013-2015) Cevher Hazırlama Simulasyon Yazılımları Kullanılarak Flotasyon Proses Optimizasyonu, DEU BAP Projesi

 

Mehmet Baran TUFAN (2013-2015) Farklı Oluşum Mekanizmalarına Sahip Doğal Taşların Isı Geçirgenlik Özelliklerinin Araştırılması, DEU BAP Projesi

 

Sultan KAVİLİ ARAP (2013-2014) Haskündürük’ten Germiyan’a Otuzbeş Yıllık Bir Göç Öyküsü, DEU BAP Projesi

 

Serpil KESTANE (2013-2014)  Kar Amaçsız Kuruluşlardan “Kadın Odaklı Sivil Toplum Örgütlerinde” Pazarlama ve İletişim Sorunları ve Çözüm Önerileri, DEU BAP Projesi

 

Murat HATİPOĞLU (2011-2014) Bilimsel Müze Araştırmaları Türkiye’deki Süstaşları Potansiyelinin Araştırılması, MTA Projesi

 

Murat HATİPOĞLU (2012-2014) Oltu Taşı’nın Mineralojiksel ve Gemolojiksel İncelemesi, DEU BAP Projesi

 

Recep YİĞİT (2013-2014) Entegre yenilenebilir enerji sistemlerinin imal edilmesi ve ulaşım taşıtlarında uygulanması, İZKA Projesi

 

Mehmet Baran TUFAN (2012-2014) Elektro-depozitleme Yöntemi ile Bor Türevlerinden Bor Nitrür (BN) Eldesi, DEU BAP Projesi

 

Mehmet Baran TUFAN (2012-2014) Alev Spreyi Piroliz Yöntemi ile Nano Boyutta MgO Üretimi, DEU BAP Projesi

 

Taner AKKAN (2011-2013) Fonksiyonel Bir İtfaiyeci Giysisi Tasarımı ve Termal Performans Değerlendirmeleri, SAN-TEZ projesi 00782.STZ.2011-1.

 

Taner AKKAN (2010-2013) İnsan Bacak Hareketleri için Prototip Exoskeleton Robotik Sistemler Geliştirilmesi, TÜBİTAK Projesi

 

Özer KESTANE (2012-2013) Solar (PV -Photovoltaics) Beslemeli Otonom Sokak Aydınlatma Sistemi ve Sistemin Kazancının Takibi, DEU BAP Projesi

 

Esin CANDAN DEMİRKOL (2012-2013)  Siyanürlü Altın Madenciliği ve Toplumsal Değişme/Bergama Örneği, DEU BAP Projesi

 

Füsun KÖKALAN ÇIMRIN (2012-2013) Siyanürlü Altın Madenciliği ve Toplumsal Değişme/Bergama Örneği, DEU BAP Projesi