YEREL YÖNETİMLER

Program Hakkında
1984 yılında İzmir Meslek Yüksekokulu İktisadi ve İdari Programlar Bölüm Başkanlığı bünyesinde Mahalli İdareler Programı adıyla kurulan program; 2000 yılında Yerel Yönetimler Programı adını almıştır. Öğrenci seçimi Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi?nce (ÖSYM) yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ile yapılmaktadır.

Yerel Yönetimler Programının amacı, yerel yönetimlerin daha etkin ve verimli çalışabilmesi için; belediyelere, il özel idarelerine, kaymakamlıklara, köy tüzel kişiliklerine ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarına nitelikli işgücü kazandırmak; yetenekli, bilgi birikimine sahip, araştırmacı, edindiği bilgileri iş hayatına aktarabilen, etkin ve kaliteli ara eleman yetiştirmektir. Bu kapsamda, siyaset, ekonomi, hukuk, kamu yönetimi, kentleşme ve çevre sorunları vb. konularda eğitim verilmekte, özellikle yerel yönetimlerin ve kamu sektörünün çeşitli kademelerinde görev alacak, yönetim anlayışının gerektirdiği teorik bilgilere sahip, bu bilgileri uygulamaya aktarabilecek alt ve orta düzey yönetici adaylarının yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

Dört yarıyıldan oluşan eğitim-öğretim süresince bu amaçlar doğrultusunda öğrenciler mesleğe hazırlanmakta ve mesleğe ilişkin güncel bilgileri edinmeleri de sağlanmaya çalışılmaktadır. Programda dersler kapsamında öğretilen bilgileri desteklemek ve pekiştirmek için 30 iş gününü içeren staj zorunludur. Programa her yıl toplam 120 öğrenci (60 örgün ve 60 ikinci öğretim) yerleştirilmektedir.

Başlıca Çalışma Alanları Ve İş İmkanları
Yerel Yönetimler Programından mezun olanlar Meslek Elemanı unvanı almaya hak kazanırlar. Mezunlar; belediyelerde, il özel idarelerinde, kent konseylerinde, sivil toplum kuruluşlarında, kamuoyu araştırmaları ile ilgili kuruluşlarda ve benzeri tüm resmi ve özel kuruluşlarda çalışabilirler.
Öğretim Planı
Öğretim planını indirmek için tıklayınız.
Ders İçerikleri
Ders içeriklerini indirmek için tıklayınız.
DGS
Yerel Yönetimler önlisans programını bitirenler ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavında (DGS) başarılı oldukları takdirde üniversitelerin; Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler. Aynı zamanda Anadolu Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin Kamu Yönetimi bölümlerinin üçüncü sınıflarına sınavsız dikey geçiş yapabilirler.
Yararlı Linkler
Yerel Yönetimler Topluluğu: https://www.facebook.com/groups/572441209472851/
Öğretim Elemanları
Doç.Dr. Rabia Bahar ÜSTE
rabia.uste@deu.edu.tr
0.232.3012559
http://www.deu.edu.tr/akademiktr/index.php?cat=3&akod=19950446
Doç.Dr. Sultan KAVİLİ ARAP
sultan.arap@deu.edu.tr
0.232.3012561
http://www.deu.edu.tr/akademiktr/index.php?cat=3&akod=20100119
Öğr.Gör. Dr. Elif YÜCEBAŞ
elif.yucebas@deu.edu.tr
0.232.3012567
http://www.deu.edu.tr/akademiktr/index.php?cat=3&akod=20090278
Öğr.Gör. İsmail SÜRGİT
ismail.surgit@deu.edu.tr
0 232 301 25 58
Öğr.Gör. Dr. Filiz DEMİRCİ
@deu.edu.tr
0 232 301 2