SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ

Program Hakkında
Sağlık kurumları işletmeciliği DEÜ İzmir Meslek Yüksekokulu bünyesinde 2005 tarihinden beri öğrenci kabul etmektedir. Program kamu ve özel sektörde yer alan sağlık işletmelerinde gereksinim duyulan ara düzey yönetici yetiştirmek üzere eğitim vermektedir. Temel işletmecilik bilgisinin yanı sıra sağlık alanında işletmecilik bilgisine sahip, sağlık sektöründe mesleki kariyer edinmek isteyen nitelikli insan gücünü yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Öğrenciler programda temel işletmecilik derslerinin yanı sıra sağlık alanında temel bilgileri ve sağlık işletmelerine özgü işletme fonksiyonlarına ilişkin bilgilere de hakim olmaktadır.

Meslek liselerinin sınavsız geçiş için belirlenen bölümlerinden mezun olan öğrenciler programa sınavsız olarak girebilmektedirler. Bunun dışındaki bölümlerden ya da liselerden mezun olanlar/olacaklar ise ÖSYM Başkanlığınca yapılan Öğrenci Seçme Sınavına (ÖSS) girmeleri ve Sağlık Kurumları İşletmeciliği için yeterli YGS 6 puanı almaları halinde programa yerleştirileceklerdir.

Programda ders kitaplarıyla öğretilen bilgileri desteklemek ve pekiştirmek için 30 iş gününü içeren staj zorunludur. Bölümden mezun olan öğrenciler, “Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca örgün veya Uzaktan Eğitim Sistemi ile öğrenim yapan programlara dikey geçiş yapma olanağına sahiptir. Programa her yıl 60 öğrenci alınmaktadır.

Başlıca Çalışma Alanları Ve İş İmkanları
Mezun öğrenciler tüm sağlık kurumlarının;

#İnsan kaynakları, hizmet yönetimi, muhasebe, döner sermaye, pazarlama, sağlık hukuku, halkla ilişkiler, arşiv, kalite yönetim birimleri ve bilgi işlem birimlerinde iş sahibi olabilmektedir.
#Ayrıca; sosyal güvenlik kurumlarının sağlık sigortası ile ilgili birimleri, özel sağlık sigortası şirketleri,
#Sağlık alanında eğitim ve araştırma yapan şirketler,
#Sağlık turizmi yapan şirketlerin idari birimlerinde istihdam edilebilirler.

Öğretim Planı
Öğretim planını indirmek için tıklayınız.
Ders İçerikleri
Ders içeriklerini indirmek için tıklayınız.
DGS
Öğrencilerimiz Dikey Geçiş Sınavı (DGS)ile  iktisadi ve idari bilimler fakültesi lisans programlarında eğitimlerine devam edebilirler.Programımız öğrencileri, açık öğretim fakültesinin bazı programlarına sınavsız geçiş yapabilirler.
Yararlı Linkler
Facebook grup: İmyo Sağlık Kurumları İşletmeciliği
Öğretim Elemanları
Dr. Öğr. Üyesi Nevzat Devebakan
nevzatd@deu.edu.tr
0.232.3012558
Dr. Öğr. Üyesi Yurdagül Kabakçı
yurdagul.kabakci@deu.edu.tr
0.232.3012554
Öğr.Gör. Dr. Onur Doğan
onur.dogan@deu.edu.tr
0.232.3012561

 

Öğr.Gör. Osman Levent AKAY
levent.akay@deu.edu.tr
0.232.3012552

 

 
Öğr.Gör. Osman DORUK
osman.doruk@deu.edu.tr
0.232.3012628