MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI

Program Hakkında
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı üniversitemiz bünyesinde İzmir Meslek Yüksekokulu nda Buca Eğitim Fakültesi Yerleşkesi nde 1982 yılından beri eğitim vermektedir.
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı, işletmelerin muhasebe bölümleri ile kamu kurum ve kuruluşlarının muhasebe servislerinde sorumluluk üstlenebilecek, yasada belirtilen koşulları sağladıktan sonra kendi adına işyeri açıp çalıştırabilecek, muhasebe bürolarında çalışabilecek, Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavir Yasası na uygun meslek elemanı adayı olabilecek nitelikte ara insan gücü yetiştirmeyi hedeflemektedir. Bu amaçlar doğrultusunda öğrencileri mesleğe hazırlamakta ve gerekli bilgileri edinmesini sağlamaktadır.. Programdan mezun olan öğrenciler, “Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca örgün veya Uzaktan Eğitim Sistemi ile öğrenim yapan programlara dikey geçiş yapma olanağına sahiptir.
Öğrenciler ilgili meslek liseleri (Ticaret Liseleri) mezunları arasından sınavsız olarak ve bunun yanında Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ile seçilmektedir. Programa her yıl toplam 120 öğrenci (60 örgün ve 60 ikinci öğretim) alınmaktadır.
Başlıca Çalışma Alanları Ve İş İmkanları
Program mezunları, Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavir ile Yeminli Mali Müşavir bürolarında yardımcı eleman olarak çalışmaktadırlar. Ayrıca, bankalar, sigorta şirketleri ile turizm, inşaat ve endüstri işletmelerinde, muhasebe elemanı olarak da çalışabilmektedirler. Mezun olan öğrencilerin çoğu piyasada kolaylıkla ve iyi ücretlerle iş bulmaktadır. Program mezunları 13.06.1998 tarihinde yürürlüğe giren 3568 Sayılı SM, SMMM ve YMM’lik Kanunu ile iki yıllık eğitimden sonra sınavı kazandıkları takdirde dört yıllık mesleki stajlarına başlamakta ve dördüncü yılın sonunda yapılan sınavlarda başarılı olurlarsa “Serbest Muhasebeci” ünvanını ve ruhsatını almaktadırlar.
Öğretim Planı
Öğretim planını indirmek için tıklayınız.
Ders İçerikleri
Ders içeriklerini indirmek için tıklayınız.
DGS
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı mezunları mezuniyet sonrasında ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile Lisans Programlarına geçiş yapabilmektedir.

2013 Dikey Geçiş Klavuzu Tablo 3?e Göre Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Ön Lisans Mezuniyet Alanı Tercih Yapılabilecek Lisans Programları:

#Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
#İktisat
#İşletme
#İşletme Bilgi Yönetimi
#İşletme
#İşletme-Ekonomi
#Lojistik Yönetimi
#Maliye
#Muhasebe
#Muhasebe Bilgi Sistemleri
#Muhasebe ve Finans Yönetimi
#Muhasebe ve Finansal Yönetim
#Uluslararası Finans
#Uluslararası Finans ve Bankacılık
#Uluslararası İşletme
#Uluslararası İşletmecilik
#Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret
#Uluslararası Ticaret
#Uluslararası Ticaret ve Finans
#Uluslararası Ticaret ve Finansma

Öğretim Elemanları
Doç.Dr. Gönül İPEK ALKAN
gonul.ipek@deu.edu.tr
0.232.3012545
http://www.deu.edu.tr/akademiktr/index.php?cat=3&akod=19970389
Dr. Öğr. Üyesi Funda KARAKOYUN
funda.karakoyun@deu.edu.tr
0.232.3012553
http://www.deu.edu.tr/akademiktr/index.php?cat=3&akod=20001251
Doç. Dr. Rukiye Şebnem YAŞAR
sebnem yasar@deu.edu.tr
0.232.3012546
http://www.deu.edu.tr/akademiktr/index.php?cat=3&akod=20090277
Araş. Gör. Eda ÇEVİK
eda.cevik@deu.edu.tr
3753054
http://www.deu.edu.tr/akademik/index.php?cat=3&akod=20130066
Araş. Gör. Hakan AŞAN
hakan.asan@deu.edu.tr
0 (232) 3012562