BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI

Program Hakkında
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı; tüm kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör işletmelerinde yönetici pozisyonunda bulunan kişileri desteklemek üzere gerekli yetkinliklerle donatılmış büro yönetimi elemanı ile yönetici asistanını yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Dört dönemlik öğretim süresince temel işletmecilik bilgileri ve yönetsel faaliyetlere ilişkin yetkinlikleri kazandıran programdan mezun olan öğrenciler, işletme yönetimi alanındaki ana kavram ve konulara hakim olmaktadırlar. Aldıkları teorik derslerin yanı sıra derslerde edindikleri bilgileri sunabildikleri uygulamaları da öğretim süresince gerçekleştirmektedirler. Ayrıca yaz döneminde kurumsal işletmelerde gerçekleştirmek zorunda oldukları 30 işgünü süren stajlarında da yüksekokulda edindikleri bilgileri doğrudan gerçek yaşamda uygulama şansı elde etmektedirler.

Meslek liselerinin ilgili alanlarından mezun olan öğrenciler sınavsız geçiş yoluyla, diğer liselerden mezun öğrenciler ise Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavından (YGS) yeterli puanı almak koşulu ile programa kayıt yaptırabilmektedirler. Programa her yıl toplam 60 örgün ve 60 ikinci öğretim olmak üzere 120 öğrenci alınmaktadır.

Başlıca Çalışma Alanları Ve İş İmkanları
Programdan mezun olan öğrencilerin çok çeşitli çalışma alanları bulunmaktadır. Mezunların öncelikli olarak istihdam edildiği alan kurumsal işletmelerde yönetici asistanlığı pozisyonudur. Bu pozisyon ile birlikte büro yöneticisi ve büro elemanı olarak da işletmelerde çalışma imkanı bulabilmektedirler. Son dönemde özellikle işletmelerde insan kaynakları departmanlarının ön plana çıkması ile bu departmanlarda mezunlar sahip oldukları insan ilişkileri, bilgisayar ortamında bordrolama bilgileri ve yönetim becerileri ile yer alabilmektedirler. Birçok holding ve sağlık kuruluşunda yer alan danışma birimlerinde yer almakta ve halkla ilişkiler faaliyetlerine de destek olmaktadırlar. Ayrıca sahip oldukları temel muhasebe bilgisi ve sahip oldukları muhasebe programlarını kullanabilme bilgisi ile ön muhasebe elemanı olarak da istihdam edilebilmektedirler.
Öğretim Planı
Öğretim planını indirmek için tıklayınız.
Ders İçerikleri
Ders içeriklerini indirmek için tıklayınız.
DGS
Dikey Geçiş Sınavı (DGS) önlisanstan mezun olan öğrencilerin lisans öğretimi veren bölümlerine geçişi sağlayan bir sınavdır. Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı programı mezunlarının tercih yapabilecekleri lisans programları; halkla ilişkiler, halkla ilişkiler ve reklamcılık, halkla ilişkiler ve tanıtım, işletme bilgi yönetimi, reklamcılık ve halkla ilişkiler, sağlık kurumları işletmeciliği, yönetim bilişim sistemleri şeklindedir.

Bilgi Paketi Ders Kataloğu

Öğretim Elemanları
Doç.Dr. Engin Deniz ERİŞ
engindeniz.eris@deu.edu.tr
0 232 301 25 46
http://www.engindenizeris.com
http://www.deu.edu.tr/akademiktr/index.php?cat=3&akod=20014055
Dr. Öğr. Üyesi Meltem ARAT
meltem.arat@deu.edu.tr
0 232 301 25 53
http://www.deu.edu.tr/akademiktr/index.php?cat=3&akod=20050012
Öğr.Gör. Dilek ESEN
dilek.esen@deu.edu.tr
0 232 301 25 54
http://www.deu.edu.tr/akademiktr/index.php?cat=3&akod=20130109
Öğr.Gör. Nesrin DEV
nesrin.dev@deu.edu.tr
0 232 301 25 63
http://www.deu.edu.tr/akademiktr/index.php?cat=3&akod=19910200
Öğr.Gör. Pınar EGELİ
pinar.egeli@deu.edu.tr
0 232 301 25 47
http://www.deu.edu.tr/akademiktr/index.php?cat=3&akod=20120749
Öğr.Gör. Turgay GÜRPINAR
@deu.edu.tr
0 232 301 2